newsletter icon  Nieuwsbrief - Schrijf u in en blijf op de hoogte van onze acties

De verschillende brandklasses & nieuwe brandvoorschriften in de bouwsector

Wist u dat de brandveiligheidswetgeving voor gevelisolatiesystemen (ETICS) onlangs is aangepast?

Afhankelijk van de hoogte en de functie van het gebouw heeft de wetgever nieuwe eisen opgesteld die bepalen welke oplossing moet worden aanbevolen om de verspreiding van een brand via de onderdelen van het gevelsysteem te beperken.

Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten is het gebruik van ETICS (External Thermal Insulation Composite System) de afgelopen jaren populair geworden voor het isoleren van gevels. Dit eenvoudige systeem bestaat uit isolatiemateriaal, versterkte bepleistering en een afwerking met pleisterwerk of harde bekleding, waarbij alles wordt samengevoegd met mortels en pluggen. Verschillende soorten isolatiemateriaal kunnen worden toegepast, waarbij polystyreen (EPS) vaak de voorkeur heeft, maar in sommige projecten wordt ook onbrandbare rotswol of houtwol (voor houtskeletbouw) gebruikt.

Hierna kan u enkele belangrijke termen die bij de brandvoorschriften voorkomen uitvoerig gedefinieerd terugvinden:

Brandweerstand verwijst naar het vermogen van een systeem om gedurende een bepaalde tijd bepaalde functies te behouden tijdens een brand. Bij een scheidingswand betekent dit de capaciteit om de verspreiding van brand binnen een gebouw te beperken.

Brandreactie daarentegen beoordeelt hoe materialen reageren en zich gedragen bij blootstelling aan intense hitte. Dit kenmerk bepaalt de invloed van de systeemmaterialen op de ontwikkeling van een brand en het risico dat ze deze ontwikkeling bevorderen. De Europese klassen voor brandreactie worden bepaald op basis van drie kenmerken: brandbaarheid (klasse A tot F, waarbij A 'niet brandbaar' betekent), rookemissie (geclassificeerd van s1 tot s3, waarbij s1 staat voor weinig ondoorzichtige rook) en de vorming van gloeiende druppels (ingedeeld van d0 tot d3, waarbij d0 staat voor afwezigheid van dergelijke druppels).

KlasseBeschrijvingBrandgedrag
A1OnbrandbaarGeen enkele bijdrage in geval van een volledig ontwikkelde brand
A2Praktisch onbrandbaarNauwelijks bijdrage in geval van een volledig ontwikkelde brand
BZeer moeilijk brandbaarGeen flash-over bij het begin van een brand
CBrandbaarFlash-over van 10 minuten na het begin van de brand
DGoed brandbaarFlash-over van minder dan 10 minuten na het begin van de brand
EZeer brandbaarFlash-over van minder dan 2 minuten na het begin van de brand
FNiet ingedeeld

De nieuwe Belgische voorschriften leggen de minimale eisen en vereiste maatregelen vast om de verspreiding van brand via de gevelelementen te voorkomen. De hoogte van het gebouw bepaalt de keuze van de benodigde brandbeschermingsmaatregelen en bijbehorende oplossingen:

  • Hoge gebouwen: installatie van een onbrandbaar gevelbekledingsysteem.
  • Middelhoge gebouwen: bij gebruik van brandbare isolatie (zoals EPS) dient brandwerende stroken van rotswol te worden geïnstalleerd.

Bij Bouwkampioen kan je verschillende brandwerende producten zoals brandwerende gipsplaten en inspectieluiken, brandwerende zoldertrappen en brandveilige schuimen en lijm.

In de brochure van Knauf kan u meer terugvinden over de brandvoorschriften en oplossingen.

Heb je vragen over de brandvoorschriften, oplossingen van Knauf of andere brandwerende producten die je op Bouwkampioen kan aankopen, aarzel niet ons te contacteren.

Geef een reactie

Helaas, je moet ingelogd zijn om een reactie te geven.