Hervormde Isolatiepremies in 2017 voor dakisolatie in bestaande woningen

In 2017 wordt er opnieuw aan de isolatiepremies gesleuteld. Hierna kan je een overzicht van de geldende voorwaarden en premies terug vinden.  Ook het fiscale voordeel (bij plaatsing door aannemer) verdwijnt, al is er wel een overgangsmaatregel, op z'n Belgisch.

Dakisolatiepremie bij zelfplaatsing

De premie bedraagt €3/m² bij een Rd-waarde van minstens 4.5m²K/W, en dit voor alle isolatieaankopen vanaf 1/1/2017.

Dakisolatiepremie geplaatst door de aannemer.

De premie bedraagt €6/m² bij een Rd-waarde van minstens 4.5m²K/W, en dit voor alle isolatieaankopen vanaf 1/1/2017.

Waarvoor is deze premie geldig?

De premie is geldig voor dakisolatie ofwel voor zoldervloerisolatie, niet voor beide, binnen hetzelfde beschermd volume. Dit is het woonvolume dat de werkelijke bewoonde en verwarmde vertrekken omvat. Bijvoorbeeld: een aangebouwde garage komt niet in aanmerking. Zowel zoldervloer- als dakisolatie aanbrengen in eenzelfde bouwvolume evenmin.

De RD -waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumwaarde 4,5 m²K/W te komen.

  • Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft.
  • Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning.

Wat met het fiscale voordeel?

De belastingvermindering is sowieso enkel van toepassing indien de isolatie door een geregistreerde aannemer geplaatst wordt.

Voor inkomstenjaar 2016 (= aanslagjaar 2017) komt 30% van de uitgaven in aanmerking voor belastingvermindering met een max van 3070 euro per jaar per woning.

Vanaf 2017 verdwijnt deze fiscale gunst dus, al is er nog een overgangsmaatregel:

Wie een voorschot betaalt in 2016 en de eindfactuur in 2017, kan het voorschot inbrengen voor aanslagjaar 2017, op voorwaarde dat het voorschot effectief door de aannemer werd verkregen én de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van het indienen van de aangifte. Is dit niet het geval? Dan mag u het voorschotfactuur niet opnemen in uw aangifte voor aanslagjaar 2017, maar kunt u, wanneer de werken zijn uitgevoerd en u de eindfactuur hebt ontvangen, een rechtzetting vragen van uw belastingaangifte voor aanslagjaar 2017 (dit moet wel gebeuren binnen de bezwaartermijnen). De eindfactuur die u betaald hebt in 2017 kan u inbrengen voor aanslagjaar 2018. Let wel: voor facturen in 2017 moet de overeenkomst voor de aannemingswerken getekend zijn ten laatste op 31 december 2016 en moet ook het voorschot gestort zijn ten laatste op 31 december 2016. 

Rd-waarden, Lambda,...?

De RD -waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).

De lambdawaarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website www.butgb.be. Deze waarden worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002. Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De lambdawaarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving in de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze lijsten staat, komt alleen in aanmerking voor een premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer of een technische fiche (in geval geplaatst door klant) met vermelding van bovenstaande gegevens

Meer informatie kan je terugvinden via eandis.be en energiesparen.be

De isolatiewaarde wordt bij de aankoop van uw isolatie steeds op de factuur vermeld, waardoor u alle informatie om een premie aan te vragen voorhanden hebt.

Heb je nog vragen, aarzel niet ons te contacteren, we trachten je te helpen!

 

Geef een reactie

Helaas, je moet ingelogd zijn om een reactie te geven.