Privacy Policy - Cookies

Bouwkampioen vindt jouw privacy belangrijk! Wij gaan dan ook op een veilige en confidentiële manier om met uw persoonsgegevens.

Deze privacy policy legt uit hoe Bouwkampioen gegevens gebruikt en beschermt wanneer u deze website bezoekt. Bouwkampioen de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

Wie te contacteren in geval van vragen:

Verwerkingsverantwoordelijke: Bouwkampioen – Pontstraat 54 bus A, 9090 Melle met ondernemingsnummer: 0644.458.003. Gelieve enkel schriftelijk contact op te nemen.

Wat we verzamelen

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt (bijvoorbeeld tijdens de bestelprocedure). Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van Bouwkampioen.

Bouwkampioen kan de volgende informatie verzamelen:

  • naam
  • contact informatie inclusief email adres
  • BTW-nummer
  • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • andere informatie relevant voor enquêtes en aanbiedingen van Bouwkampioen

Scroll naar de volgende sectie “lijst van cookies die we verzamelen” om de volledige lijst van cookies die Bouwkampioen verzamelt te raadplegen.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

Als e-commerce winkel gebruiken we uw informatie voor onze normale bedrijfsdoeleinden. Bouwkampioen heeft deze informatie nodig om aan uw behoeften te voldoen en een uitstekende service te kunnen aanbieden, in het bijzonder voor de volgende redenen:

  • Het verzenden van bestellingen
  • Het bijhouden van interne logs
  • Het verbeteren van de producten en diensten van Bouwkampioen
  • Het versturen van nieuwsbrieven en e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan Bouwkampioen denkt dat deze interessant voor u kan zijn.
  • Het is mogelijk dat Bouwkampioen u contacteert voor marketinggerichte doeleinden. Bouwkampioen kan u contacteren via e-mail, telefoon, fax of per gewone post en kan uw informatie gebruiken om de website zodanig aan te passen zodat hij voldoet aan uw interesses.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat aan uw computer toestemming vraagt om op uw harde schijf geplaatst te worden. Eenmaal u akkoord bent gegaan met de aanvaarding van de cookies, wordt het bestand toegevoegd. Cookies helpen webapplicaties om hun aanbod voor u gebruiksvriendelijker te maken en te personaliseren. Dankzij cookies kunnen wij onze diensten specifiek aan uw noden aanpassen door informatie over uw voorkeuren te onthouden.

Bouwkampioen gebruikt website traffic log cookies om te identificeren welke pagina’s er bezocht worden/werden. Dit helpt Bouwkampioen om gegevens te analyseren over website traffic en de website te verbeteren zodat hij aan de noden van de klanten voldoet. Bouwkampioen gebruikt deze informatie enkel voor statistische analyse, waarna de data uit onze systemen gewist wordt.

Samenvattend kunnen we stellen dat cookies het mogelijk maken een websitebezoek aangenamer te maken door te meten welke pagina’s u bezoekt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele manier toegang aan Bouwkampioen om uw computer of informatie op uw computer te bemachtigen, anders dan degene waarvoor u kiest met Bouwkampioen te delen. U kan zelf kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers (bvb Google Chrome) zullen automatisch cookies accepteren maar u kan deze setting wijzigen via uw browser settings. Let wel op, dit kan de manier waarop inhoud weergegeven wordt op websites beïnvloeden.

Linken naar andere websites

De website van Bouwkampioen kan linken naar andere relevante websites bevatten. Echter, eenmaal u via deze linken naar andere websites bent doorverwezen, hebben wij geen controle meer over de inhoud die u daar te zien krijgt. Daarom kan Bouwkampioen ook niet verantwoordelijk geacht worden voor de bescherming en privacy van eender welke informatie die u tijdens uw bezoek aan deze websites wenst te delen met deze websites. Elke website die niet het domein https://www.bouwkampioen.be bevat, valt buiten deze privacy policy. Het is aangewezen dat u de privacy policy van de desbetreffende websites bekijkt en analyseert.

Uw persoonlijke informatie controleren

U beschikt over recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (bijvoorbeeld kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bouwkampioen, Pontstraat 54, bus A, 9090 Melle gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

U kan kiezen om het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie te blokkeren.

Indien u reeds toestemming gegeven heeft aan Bouwkampioen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en u wilt dit ongedaan maken, kan u daartoe steeds uw verzoek richten tot de klantendienst van Bouwkampioen via het contactformulier op de website 

https://www.bouwkampioen.be.

De mails die Bouwkampioen verstuurt ter promotie zijn steeds voorzien van een opt-out, waarmee u zich kunt uitschrijven om nieuwe e-mails te ontvangen.

Bouwkampioen zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, schenken of verhuren aan derde partijen tenzij Bouwkampioen hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen of indien Bouwkampioen dit ten gevolge van de wetgeving verplicht is.

Indien u denkt dat de informatie die we van u verzamelen incorrect, incompleet of niet pertinent is, kan u uw gegevens via de klantendienst van Bouwkampioen steeds corrigeren mits bewijs van identiteit.

Daarnaast hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be

Duur van de verwerking

De gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid:

Bouwkampioen neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Op eenvoudig verzoek is een overzicht verkrijgbaar van alle genomen maatregelen. 

Lijst van cookies die we verzamelen

De onderstaande tabel geeft een lijst van cookies weer die we verzamelen en waar ze voor dienen.